Blog

เรื่องย่อไดโนเสาร์ของโนบิตะ


โนบิตะรู้สึกแค้นใจที่ซึเนะโอะไม่ยินยอมให้ตัวเองได้มองฟอสซิลเล็บไดโนเสาร์แบบชัดๆเลยเผลอพลั้งปากประกาศต่อหน้าต่อตาพวกซึเนะโอะว่า จะขุดฟอสซิลไดโนเสาร์มาให้มองเป็นแก้วตาดวงใจ 

Read more

11/11